Pomiary geodezyjne

  • Mapy do celów projektowych – opracowanie kartograficzne niezbędne do wykonania projektu budowlanego, a także mapy wymagane przez projektantów do naniesienia inwestycji. Są sporządzane w formie elektronicznej.
  • Pomiary podwykonawcze sieci, budynków oraz innych obiektów technicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kompleksowe pomiary podwykonawcze wymagane do odbioru inwestycji. Pomiar inwentaryzujący wszystkie obiekty powstałe w trakcie procesu inwestycyjnego. Gromadzący wszelkie dane dotyczące usytuowania poziomego oraz pionowego w przestrzeni.
  • Obsługi budowlane – wszechstronne pomiary geodezyjne niezbędne do prowadzenia procesu inwestycyjnego budowy obiektów budowlanych, hydrotechnicznych, drogowych, sieci oraz infrastruktury towarzyszącej. Wszelkie tyczenia osi, pionowania, pomiary geometryczne oraz objętościowe.
  • Pomiary specjalistyczne - pomiary przekształceń oraz odkształceń, pomiary objętościowe, numeryczne modele terenowe, pomiary suwnic, pomiary masztów telekomunikacyjnych.

Wyślij wiadomość

Skontaktuj się z nami!

ARC-STUDIO Łukasz Huszczo
ul. Jagiellońska 56A I piętro
83-110 Tczew

godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

tel. (+48) 608 521 261

biuro@arc-studio.pl

Tu nas znajdziesz

geodeta tczew