Usługi geodezyjne ARC-STUDIO

Mapy do celów projektowych:

 • Mapy wymagane przez projektantów do zaprojektowania budynków, dróg, sieci i innych obiektów terenowych.
 • Mapa sporządzana w formie elektronicznej.

Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestorów indywidualnych:

 • Dla inwestorów indywidualnych jesteśmy w stanie zagwarantować pełną obsługę geodezyjną od etapu sporządzenia mapy do celów projektowych, aż po pomiar powykonawczy.
 • Mapy do celów projektowych.
 • Tyczenie budynków oraz obiektów budowlanych, w tym naniesienie projektu budowlanego na teren inwestycji. Wyznaczenie osi budowlanych projektowanego obiektu.
 • Tyczenie sieci oraz przyłączy do budynków.
 • Wszechstronne pomiary powykonawcze budynków oraz przyłączy wymagane do odbioru budowlanego.
 • Pomiary powykonawcze zagospodarowania terenu.
 • Wszelkie zmiany w ewidencji gruntów oraz budynków.

Wznowienie i wytyczenie znaków granicznych:

 • Poszukiwanie i wskazywanie prawidłowego przebiegu granicy.

Mapy aktualizujące ewidencję gruntów oraz budynków:

 • Pomiary wykazujące zmiany obiektów oraz gruntów na wskazanym obszarze projektu inwestycyjnego. Kompleksowy zabieg aktualizacyjny terenu inwestycji.

Geodezyjna obsługa budowlana:

 • Tyczenia budowli, budynków oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w ramach budownictwa mieszkaniowego, usługowego, przemysłowego, handlowego, biurowego oraz hydro-technicznego.
 • Obsługa budowy obiektów hydro-inżynieryjnych.
 • Pomiary przemieszczeń oraz odkształceń budynków oraz budowli inżynierskich.
 • Pomiary geometryczne budynków oraz budowli wraz z urządzeniami przemysłowymi i towarzyszącymi.
 • Pomiary objętościowe mas ziemnych (np. hałdy, składowiska, nasypy, wszelkie roboty ziemne).
 • Wszechstronna obsługa geodezyjna inwestycji.

Pomiary powykonawcze:

 • Kompleksowe pomiary powykonawcze budowli, budynków, obiektów drogowych, infrastruktury towarzyszącej oraz sieci (m.in. energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, ciepłociągowej, ropociągowej oraz gazowej).
 • Pomiary powierzchni budynków oraz obiektów budowlanych.
 • Pomiary zagospodarowania terenu.
 • Zmiany w ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
 • Pomiary powykonawcze przyłączy sieci na potrzeby odbioru.
 • Wynikiem jest mapa powykonawcza sporządzona w wersji analogicznej i elektronicznej.

Geodezyjne pomiary specjalistyczne:

 • Pomiary i obliczenia mas ziemnych metodą 3D.
 • Pomiary pionowości szybów windowych oraz budowli wysmukłych.
 • Pomiary przemieszczeń oraz odkształceń.
 • Pomiary oraz osiowanie maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Pomiary oraz osiowanie linii technologicznych.
 • Pomiary geometrii konstrukcji.
 • Pomiary powierzchni i kubatur pomieszczeń.
 • Opracowania numerycznego modelu terenu oraz wizualizacji terenu w postaci modelu 3D.
 • Inne pomiary, których nie wymieniliśmy, ale z chęcią je zrealizujemy.

Wyślij wiadomość

Skontaktuj się z nami!

ARC-STUDIO Łukasz Huszczo
ul. Jagiellońska 56A I piętro
83-110 Tczew

godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

tel. (+48) 608 521 261

biuro@arc-studio.pl

Tu nas znajdziesz

geodeta tczew